Услуги для предприятий

Услуги для квартир

Услуги для дач и коттеджейНормативные акты

Деятельность нашей фирмы регламентируется следующими нормативными актами Латвийской республики:

Законы (Likumi):
“Komerclikums”
“Darba aizsardzības likums”
"Preču un pakalpojumu drošuma likums”
“Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”
“Par piesārņojumu”

Правила Кабинета Министров (Ministru kabineta noteikumi):
Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”
Nr.184 “Prasības darbībām ar biocīdiem”
Nr.203 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtība"
Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”
Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”
Nr.399 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās”
Nr.399 “Kārtība, kādā izsniedzama licence dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanai un maksājama valsts nodeva par tās saņemšanu”
Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”
Nr.448 “Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni, personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”
Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”

Главная  l   Услуги  l   Прайс-лист  l   Информация  l   Контакты
Copyright й 2008 SIA SKIPER. All rights reserved.